درباره مرکز آپا شریف

(آگاهی‌رسانی، امداد و پشتیبانی)
مرکز آگاهی‌رسانی، پشتیبانی و امداد در حوزه افتا (آپا) شریف، با رویکرد استفاده از نیروهای دانشگاهی در سال ۱۳۸۶ جهت خدمت به صنعت کشور و تقویت پیوند دانشگاه و صنعت، در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف راه‌اندازی گردید. آپا معادل مفهومی واژه Computer Emergency Response Team - CERT، یک تیم خدماتی است که هدف اصلی آن ارائه خدمات امنیتی، با محور مدیریت و تحلیل حوادث، و آسیب‌پذیری‌ها در فضای تبادل اطلاعات به سازمان‌ها و کاربران است. مرکز آپا دانشگاه صنعتی شریف به عنوان مکمل مرکز امنیت داده و شبکه شریف فعالیت‌های خود را در جهت ارائه خدمات امنیتی به کاربران و سازمان‌ها دنبال نموده است.
در طی سالیان فعالیت مرکز آپا دانشگاه صنعتی شریف پروژه‌های مشاوره و تحقیقاتی متعددی به اجرا رسیده و یا در حال اجرا است که از اهم آن‌ها می‌توان به طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌های:
 • تلسکوپ آی‌پی‌ برای شبکه
 • کشف شبکه‌های بات
 • فروچاله نام دامنه
 • تحلیل بدافزارهای جمع‌آوری‌شده از شبکه تله‌عسل
 • کنترل دسترسی چندسطحی سمپاد بومی
 • کشف شواهد جرائم رایانه‌ای مبتنی بر ترافیک شبکه
 • تله‌عسل بومی
 • رمزنگاری پنهان داده در سمپاد ارتقاء‌یافته PostgreSQL
 • برای تست
اشاره کرد.
هم‌چنین این مرکز، فعالیت به‌سزائی در آگاهی‌رسانی، پشتیبانی و امداد در خصوص امنیت انواع سمپادها در سطح کشور و ارائه خدمات رسیدگی رخداد و حملات امنیتی به سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف داشته است.

چشم‌انداز

مرکز آپا شریف، گروهی تخصصی در زمینه آگاهی‌رسانی، پشتیبانی و امداد در فضای تبادل اطلاعات کشور است که به عنوان یک مرکز آپای پیشرو و دانش‌بنیان دانشگاهی، جایگاهی ملی و منطقه‌ای در زمینه پیشگیری و تحقیق و مقابله با حوادث امنیتی در فضای تبادل اطلاعات داشته باشد.
 • ماموریت
 • آگاهی‌رسانی، آموزش و ارتقای دانش عمومی و تخصصی در زمینه امنیت، پیشگیری و مقابله با حوادث امنیتی در فتا
 • ارائه خدمات فنی و تخصصی در زمینه اختلالات امنیتی مرتبط با فضای تبادل اطلاعات (فتا) از جمله پیشگیری و رسیدگی از/‌ به حوادث، تحلیل و مدیریت آسیب‌پذیری‌ها و بدافزارها به منظور امن‌سازی فتا
 •  برقراری ارتباطات و همکاری‌های علمی و فنی ملی و بین‌المللی با مراکز امداد و واکنش رایانه‌ای داخل و خارج کشور در زمینه‌های مورد فعالیت مرکز
 • ارتقاء جایگاه علمی دانشگاه صنعتی شریف از طریق پژوهش‌های فناورانه در حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات
 • ارزش‌های بنیادین
 • اتکا به توان و دانش تخصصی داخلی
 • حفظ سرمایه‌های مادی، معنوی، اسرار کسب و کار و مالکیت خصوصی در فضای تبادل اطلاعات
 • اهتمام به پژوهش و ارتقای مستمر دانش و مهارت‌های مرتبط با امنیت فضای تبادل اطلاعات

گواهی‌نامه‌ها