تماس با ما

تلفن:
۶۶۱۶۶۶۶۵
نمابر:
۶۶۱۶۶۶۶۷

ایمیل:
info [at] cert.sharif.ir

حوادث رایانه‌ای:
برای ثبت حوادث رایانه‌ای خود کلیک کنید.
تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده کامپیوتر، طبقه ۵، مرکز آپا دانشگاه صنعتی شریف