هشتمین دوره‌ی رقابت‌های نفوذ و دفاع در فضای مجازی

مسابقات

برای شرکت در مسابقات لازم است وارد شوید ورود ثبت‌نام در سایت

ارایه‌ی روش‌های خلاقانه در نفوذ و دفاع

قبل از ارسال ارایه‌های تحلیلی یا تحقیقاتی خود اطلاعات مندرج در این صفحه را با دقت مطالعه نمایید. هر شرکت‌کننده می‌تواند حداکثر ۳ ارایه، در قالب دو فایل در سایت بارگذاری نماید.
مهلت شرکت در این مسابقه به اتمام رسیده است.

پوسترهای ترویجی

قبل از ارسال پوسترهای خود اطلاعات مندرج در این صفحه را با دقت مطالعه نمایید. هر شخص می‌تواند حداکثر ۳ پوستر با شرایط اعلام شده در سایت بارگذاری نماید.
مهلت شرکت در این مسابقه به اتمام رسیده است.

کاریکاتورهای ترویجی

قبل از ارسال پوسترهای خود اطلاعات مندرج در این صفحه را با دقت مطالعه نمایید. هر شخص می‌تواند حداکثر ۳ کاریکاتور با شرایط اعلام شده در سایت بارگذاری نماید.
مهلت شرکت در این مسابقه به اتمام رسیده است.

کارگاه‌های آموزشی

در بخش کارگاه‌های آموزشی، کارگاه‌های مختلفی در حوزه‌ی امنیت فضای تبادل اطلاعات و با محورهای و رویکردهای گوناگونی برگزار خواهد شد. همه‌ی علاقه‌مندان به شرکت در کارگاه‌های آموزشی، می‌توانند بر اساس علاقه‌مندی در یک یا چند کارگاه ثبت‌نام کنند. هزینه‌ی کارگاه را از طریق ...
مشاهده‌ی جزئیات کارگاه‌های آموزشی ابتدا وارد شوید

شرکت در ارایه‌‌های روش‌های خلاقانه در نفوذ و دفاع

در این بخش، علاقمندان به شرکت درارایه‌‌های روش‌های خلاقانه در نفوذ و دفاع می‌توانند ثبت نام کنند.
مشاهده‌ی جزئیات شرکت در ارایه‌‌های روش‌های خلاقانه در نفوذ و دفاع ابتدا وارد شوید
دانشگاه صنعتی شریفمرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات ایران