هشتمین دوره‌ی رقابت‌های نفوذ و دفاع در فضای مجازی
دانشگاه صنعتی شریفمرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات ایران