هشتمین دوره‌ی رقابت‌های نفوذ و دفاع در فضای مجازی

نتایج نهایی مسابقه‌ی هک و نفوذ در فضای مجازی

دور نهایی چهارمین دوره‌ی مسابقه‌ی هک و نفوذ در فضای مجازی با حضور ۱۹ تیم در رده‌ی آزاد و ۶ تیم در رده‌ی دانش آموزی در تاریخ دوشنبه ۲۷ آبان‌‌ماه سال ۹۲ برگزار شد. در مراسم اختتامیه‌ی این رقابت‌ها سه تیم برتر رده‌ی آزاد و دو تیم برتر رده‌ی دانش آموزی معرفی و از آنها تقدیر به عمل آمد. جدول نهایی این رقابت ها در ادامه آمده‌است:
#TeamTriviaCrypStegForWebRevSecMiscbonusTotal
1 respina 125 0 340 0 150 340 500 400 0 1,855
2 arch 100 0 100 0 158 310 525 240 0 1,433
3 hithaegl 125 0 0 0 510 0 530 240 0 1,405
3 baghali 125 0 350 0 150 320 0 410 50 1,405
4 dalt0n 125 0 0 0 480 100 200 430 0 1,335
5 jolbakz 25 0 0 0 150 0 560 440 50 1,225
6 neridah 100 0 0 0 150 0 520 420 0 1,190
7 caspian 150 0 105 0 150 320 200 200 0 1,125
8 aaa 50 0 0 0 180 105 540 200 0 1,075
9 geek 75 0 100 0 150 200 0 440 0 965
10 asis 75 240 100 0 0 310 0 220 0 945
11 siftal 125 0 100 0 150 300 0 200 0 875
12 angrymen 25 0 100 120 150 0 0 400 0 795
13 behsazan 125 0 0 0 150 0 200 210 0 685
14 arshida 100 0 100 0 150 100 200 0 0 650
15 daltons 125 360 0 0 165 0 0 0 0 650
16 anonym 75 0 0 0 150 0 200 200 0 625
17 sh4d0w 75 0 100 0 150 0 0 220 0 545
18 rapid8 50 120 0 0 150 0 0 200 0 520
19 fs2080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

نتایج رده‌ی دانش آموزی

#TeamTriviaCryptStegForWebSecMiscTotal
1 zed 240 775 390 670 590 220 1,015 3,900
2 koma 240 880 380 625 430 100 650 3,305
3 hidd3n 210 315 380 660 550 100 600 2,815
4 z-f-b-k 240 850 150 200 200 100 300 2,040
5 iribck 210 420 100 445 100 50 300 1,625
6 safe 60 50 105 110 0 0 0 325
دانشگاه صنعتی شریفمرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات ایران