هشتمین دوره‌ی رقابت‌های نفوذ و دفاع در فضای مجازی

راهنمای محل برگزاری

هفتمین دوره‌ی رقابت‌های نفوذ و دفاع در فضای مجازی

دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
  • طبقه‌ی پنجم: پذیرش کارگاه‌های آموزشی
  • طبقه‌ی دوم: برگزاری کارگاه‌های آموزشی


دانشگاه صنعتی شریفمرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات ایران