اولین دوره‌ی رقابت‌های دفاع و نفوذ در فضای مجازی
مقدمه
۷ و ۸ تیرماه ۱۳۹۰مرکز آپا (آگاهی رسانی، پشتیبانی، امداد) ‌دانشگاه صنعتی شریف اولین دوره‌ی رقابت‌های نفوذ و دفاع در فضای مجازی را با هدف آگاهی‌رسانی، آموزش و ترویج فرهنگ امنیت فضای تبادل اطلاعات برگزار نمود. این رقابت‌ها در سه محور برگزار گردید:.
رقابت هک و نفوذ
پوستر و کاریکاتورهای ترویجی
ارایه‌های خلاقانه در نفوذ و دفاع
رقابت فتح پرچم
رقابت هک و نفوذ، تیم‌های شرکت‌کننده در دو مرحله برای رسیدن به رتبه اول تا سوم به رقابت پرداختند. در مرحله‌ی اول که به صورت برخط و غیرحضوری برگزار شد، ۴۹ تیم شرکت داشتند که از این بین ۱۸ تیم برتر امکان حضور در رقابت اصلی که به صورت حضوری در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد را پیدا کردند. رقابت اصلی در تاریخ ۷ تیرماه در دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. در هر دو مرحله برگزاری رقابت جدول رده‌بندی تیم‌ها به صورت هم‌زمان در سایت مرکز آپا شریف در دسترس قرار گرفت.
ارایه‌ی روش‌های خلاقانه در نفوذ و دفاع
در بخش ارایه‌های خلاقانه، ۵ مورد از بین ارایه‌های ارسالی به مرکز آپا توسط هیات داوران انتخاب و در روز دوم رقابت‌ها ارایه شد.
رقابت طراحی پوستر و کاریکاتورهای ترویجی
بخش پوسترها و کاریکاتورهای ترویجی، آثار ارسالی توسط شرکت‌کنندگان ابتدا توسط هیات داوران ارزیابی و آثار قابل ارایه در نمایشگاهی در کنار برگزاری دو بخش دیگر به نمایش و رای‌گیری گذاشته شدند. دو اثر برتر با رای شرکت‌کنندگان و دانشجویان انتخاب شدند.
تعدادی از کاریکاتورها و پوسترهای ارایه شده: