زمان‌بندی روزنهایی ششمین دوره‌ی رقابت‌ها

جمعه ۱۳ آذر ۱۳۹۴
رقابت‌های نفوذ و دفاع در فضای مجازی، ارایه‌های خلاقانه، دانشکده‌ی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
مرکز آپا شریف
SUT-APA-LOGO

ششمین دوره «رقابت‌های نفوذ و دفاع در فضای مجازی» از جمعه ۱۶ تا چهارشنبه ۲۱ بهمن‌ماه در دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد. همه‌ی شرکت‌کنندگان در بخش‌های مختلف رقابت‌ها می‌توانند در نشست‌های بخش ارایه‌های خلاقانه حضور پیدا کنند.


در صورتی که افراد دیگری مایل به شرکت در این نشست‌ها باشند، می‌توانند با مراجعه به سایت از طریق بخش «شرکت در ارائه‌‌های روش‌های خلاقانه در نفوذ و دفاع» برای حضور در این بخش ثبت نام نمایند.