کارگاه آموزشی مبانی امنیت فضای تبادل اطلاعات در غرب استان مازندران

شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
کارگاه آموزشی، مبانی امنیت فضای تبادل اطلاعات، مازندران
مرکز آپا شریف
SUT-APA-LOGO

کارگاه آموزشی مبانی امنیت فضای تبادل اطلاعات توسط مرکز آپا شریف با حمایت مرکز ماهر در روز چهارشنبه ۳ شهریور ۹۵ برگزار خواهد شد. این کارگاه آموزشی یک روزه به منظور دانش‌افزایی مدیران فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) غرب استان مازندران و به همت اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات این استان منعقد خواهد شد. جزئیات تکمیلی در این خصوص متعاقبا اعلام می‌گردد.