گزارش حوادث رایانه‌ای
اگر فکر می‌کنید رایانه‌ها یا شبکه (سازمانی - شرکتی) شما مورد حمله قرار گرفته است یا در معرض یکی از خطرات زیر است، آن را به آپا شریف گزارش دهید:
  • خطرات احتمالی
  • قطع یا منع از سرویس به صورت ناخواسته
  • استفاده غیر مجاز از سیستم به منظور پردازش یا ذخیره داده
  • تغییر در ویژگی‌های سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری سیستم بدون اطلاع و موافقت دارنده آن
  •   تلاش غیر مجاز ( موفق یا ناموفق) برای دسترسی به سیستم یا داده‌های آن
شما می‌توانید رخداد را با یکی از روش‌های زیر به آپا شریف گزارش دهید:
  • گزارش رخداد
  • به آدرس  incident [at] cert [dot] sharif [dot] edu ایمیل بزنید.
  • با شماره‌ ۰۲۱۶۶۱۶۶۶۶۵ تماس بگیرید.