بررسی بدافزار هواشناسی پیشرفته و ۷ برنامه‌ با رفتار مشابه

چکیده: در این گزارش به بررسی بدافزار "هواشناسی پیشرفته" و ۷ برنامه‌ مشابه آن، که در فروشگاه‌های اندرویدی وجود دارند و حداقل ۴۰ هزار قربانی داشته، پرداخته شده است. پس از نصب هر یک از این برنامه‌ها در دستگاه اندرویدی، بدافزار بدون اطلاع کاربر اقدام به دانلود برنامه‌های اندرویدی دیگری...