همکاران

مرکز ماهر
http://www.certcc.ir
با توجه به اهمیت پاسخ‌گویی به رخدادهای فضای تبادل اطلاعات داده و ایجاد مراکز پاسخ‌گویی به رخدادهای امنیت کامپیوتر (CSIRT) در کشورهای مختلف از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس ایجاد مرکزی مشابه در کشور الزامی به نظر می‌رسد لذا تشکیل مرکز CSIRT در سطح وزارتخانه در دستور کار قرار گرفت. در این راستا مرکز امداد و هماهنگی رایانه‌ای (ماهر) توجه ویژه خود را معطوف به اقدام متقابل با رخدادهای فضای تبادل اطلاعات نموده است.
برخی از اهداف مرکز امداد و هماهنگی رایانه‌ای (ماهر) عبارتند از:

اهداف:

  • ایجاد یک نقطه کانونی در سطح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (در مرحله نهایی در سطح ملی) برای انجام فعالیت‌های هماهنگ راهبری رخدادهای فضای تبادل داده
  • سیاست‌گذاری، توسعه و بهینه‌سازی روش‌های CSIRT
  • بررسی امکانات بالقوه ایجاد امنیت در فضای تبادل داده کشور و کمک به بالفعل نمودن این امکانات
  • کمک به تشکیل گروه‌های CSIRT در سازمان‌ها، شرکت‌ها و مراکز حوزه وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات(در مرحله نهایی در سطح ملی)
  • تسهیل ارتباط میان گروه‌های همسو و سازمان‌های مرتبط در راستای به اشتراک‌گذاری اطلاعات مرتبط با سلامت فضای تبادل داده
  • توسعه مکانیزم‌های امن ارتباطی برای ارتباط مطمئن بین گروه‌ها
  • عضویت در گروه‌های CSIRT آسیا و بین الملل و ایجاد تعاملات بین‌المللی

سازمان OIC-CERT
http://www.oic-cert.org
سازمان OIC-CERT بستری برای مشاركت و همكاری کشورهای عضو سازمان كنفرانس اسلامی را فراهم می‌آورد كه در آن به تحقیق و مشاركت در ایجاد و توسعه طرح‌های مشترک در امور مربوط به امنیت فضای سایبر بپردازند. دفتر مركز این سازمان در شهر كوالالامپور كشور مالزی واقع است و در حال حاضر كشورهای ایران، امارات متحده عربی، برونئی، پاكستان، تونس، عمان و مالزی اعضای كمیته راهبری این سازمان هستند. مركز آپا شریف به همراه برخی دیگر از مراكز آپای دانشگاهی كشور از اعضای عمومی این سازمان هستند.
در تصویر زیر، توزیع کشورهای عضو این مجموعه را مشاهده می‌کنید.