rootkit

دوشنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
sharif-cert, apa, روتکیت، بدافزار، TDL4, MBR, BIOS
مرکز آپا شریف
SUT-APA-LOGO
چکیده:
در این پادکست به موضوع روتکیت‌ها پرداخته می‌شود. اینکه روتکیت چیست و چه تفاوتی با بدافزار معمولی دارد. سپس تکنیک‌های مورد استفاده روتکیت‌ها را مرور کرده و در انتها روش‌های مقابله با آنها را بر می‌شماریم.

برای مطالعه بیشتر می‌توانید به پیوندهای زیر مراجعه کنید: گزارش تحلیلی از بدافزار TDL4

http://www.securelist.com/en/analysis/204792180/

روش های پاکسازی آلودگی MBR

http://techlogon.com/2012/01/15/how-to-check-for-and-fix-mbr-virus-infection/

مدلی جایگزین برای BIOS در کامپیوترهای شخصی

http://www.uefi.org/home/

ابزار تولیدی مایکروسافت برای پاکسازی سیستم های آلوده به بدافزار

http://www.ghacks.net/2011/05/30/microsoft-standalone-system-sweeper/