شناخت بدافزار و روش‌های تحلیل آن

دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۲
sharif-cert, apa, بدافزار، تحلیل بدافزا، دزدی اطلاعات شخصی، بانکی و حسابداری
مرکز آپا شریف
SUT-APA-LOGO
چکیده:
در این پادکست ابتدا ضمن معرفی بدافزارها، هدف آن‌ها و انواع موجود، به انواع روش‌های تحلیل بدافزار اشاره می‌شود. در انتها نیز به صورت کوتاه درباره جنبه‌های اقتصادی تحلیل بدافزار به عنوان یک تخصص نگاهی خواهیم داشت.

در این پادکست ابتدا ضمن معرفی بدافزارها، هدف آن‌ها و انواع موجود، به انواع روش‌های تحلیل بدافزار اشاره می‌شود. بدافزارها در دسته‌های مختلفی جای می‌گیرند. تعدادی از این دسته‌ها شامل موارد زیر است. درهای پشتی که کدهای مخربی هستند که بر روی سیستم نصب شده و دسترسی‌های خاصی را برای مهاجم فراهم می‌کند. بات‌نت‌ها، شبکه‌ای از درهای پشتی‌اند که توسط یک شبکه مرکزی مدیریت می‌شوند. بدافزارهایی که قادرند بدافزارهای دیگر را دانلود و بر روی سیستم نصب کنند. بدافزارهایی که اطلاعات شخصی، بانکی و حسابداری افراد را دزدیده و برای کارگزارهای دیگر ارسال می‌کنند و انواع بدافزارهای دیگر که در این پادکست به آن‌ها پرداخته شده است. در انتها نیز به صورت کوتاه درباره جنبه‌های اقتصادی تحلیل بدافزار به عنوان یک تخصص نگاهی خواهیم داشت.

 برای مطالعه بیشتر در مورد بدافزارها می‌توانید به منابع تکمیلی زیر مراجعه کنید: