خدمت‌های مرکز آپا دانشگاه صنعتی شریف

امداد و واکنش سریع
 • مشاوره و همکاری در راه‌اندازی مراکز گوهر سازمانی
 • همکاری با مراکز گوهر سازمانی و ارائه خدمات امداد و واکنش سریع
 • رسیدگی به حوادث امنیتی (از طریق تلفن، وب و ایمیل) و اعزام تیم‌های امداد

آموزش و فرهنگ‌سازی
 • دوره آموزشی امنیت و اطلاعات سازمانی
 • دوره آموزشی مبانی و مفاهیم سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)
 • دوره آموزشی تست نفوذ و ارزیابی امنیتی
 • دوره آموزشی آشنایی با بدافزارها و روش‌های پیگیری، تشخیص و مقابله
 • دوره آموزشی برنامه‌سازی امن
 • دوره آموزشی امن‌سازی شبکه و سیستم‌ها
 • دوره آموزشی بانکداری و پرداخت الکترونیکی

تحلیل بدافزارها و آسیب‌پذیری‌ها
 • تحلیل بدافزارها
 • استقرار و پیکربندی سیستم‌های تله‌عسل
 • پایش و رصد بدافزارها در شبکه‌های داخلی
 • تحلیل آسیب‌پذیری‌ سرویس‌ها و برنامه‌های کاربردی و زیرساختی
 • مدیریت و گزارش آسیب‌پذیری‌های برنامه‌های کاربردی تولید داخل
 • مدیریت وصله‌های امنیتی برنامه‌های کاربردی تولید داخل

تولید و توسعه ابزارهای امنیتی
 • تولید و توسعه ابزارهای مدیریت حوادث امنیتی
 • تولید و توسعه ابزارهای پایش و رصد امنیتی
 • تولید و توسعه ابزارهای موردنیاز در تحلیل آسیب‌پذیری‌ و آزمون نفوذ
 • تولید و توسعه ابزارهای موردنیاز در تحلیل و ردیابی بدافزار
 • تولید و توسعه ابزارهای جمع‌آوری و تحلیل شواهد الکترونیکی (forensics)

مشاوره و نظارت امنیتی
 • مشاوره و نظارت در زمینه معماری امنیتی
 • مشاوره و نظارت در زمینه امنیت بانکداری الکترونیکی
 • مشاوره و نظارت در زمینه امن‌سازی و پیکربندی امن سیستم‌ها
 • مشاوره و نظارت در زمینه راه‌اندازی زیرساخت‌های امنیتی (مانند زیرساخت کلید عمومی)